menu
Van Doorn

30 november 2022 - Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij ook weginspecties. Dit jaar zijn wij bezig met weginspecties in de gemeenten Hellevoetsluis en Loon op Zand. Doel van de inspecties is het veilig en begaanbaar houden van de buitenruimte nu en in de toekomst. 

 

Wat doen wij tijdens een weginspectie? 

Binnen de gemeentegrenzen inspecteren we wijkontsluitingswegen, woonstraten, fietspaden en voetpaden. We controleren de wegen op schades, zoals gaten in het wegdek of de kwaliteit van het asfalt en bestrating, maar we kijken ook naar mogelijkheden om wegen te verduurzamen in het kader van toekomstrobuustheid en klimaatadaptatie. 

 

Risico gestuurd werken 

Nadat het wegenareaal geïnspecteerd is, vertalen we de geconstateerde bevindingen in een maatregelenplan. Dat doen we risico gestuurd. We maken hierbij de optimale afweging tussen prestaties, risico’s en kosten. Op basis van deze drie componenten bepalen we samen met de opdrachtgever wat de best passende maatregelen zijn. 

 

Duurzame oplossingen

Naast prestaties, risico’s en kosten kijken we ook naar oplossingen om de buitenruimte te verduurzamen. Een toekomstbestendige en klimaatadaptieve buitenruimte wordt immers steeds belangrijker. Gedacht kan dan worden aan het vervangen van overbodige verharding door plantvakken of het gebruik van duurzame materialen. 

 

Het resultaat

Na een weginspectie en het realiseren van de geformuleerde maatregelen kan het wegenareaal er weer voor jaren tegenaan. De buitenruimte is veilig, begaanbaar en toekomstbestendig. 

 
Meer weten over weginspecties en het verduurzamen van de buitenruimte?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@vandoornbuitenruimte.nl of 0345-571141. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. 
 

Weginspecties

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?