menu
Van Doorn
28 juni '21

Beheer waterbouwkundige werkzaamheden oppervlaktewater

28 juni 2021 - Eind mei ondertekenden we de ‘Raamovereenkomst Beheer waterbouwkundige werkzaamheden oppervlaktewater’. Met deze opdracht hebben we tot mei 2023 afwisselend en uitdagend waterbouwkundig werk op de terreinen die het Rijksvastgoedbedrijf voor Defensie beheert. 

 

Van baggeren tot conservering en herstel 

De werkzaamheden variëren van (biologisch) baggeren tot het conserveren en herstellen van hout- en remmingwerken, oeverbescherming en metselwerk van walmuren, kades en bruggen. In 2021 voert Van Doorn inspecties uit op deze elementen. De resultaten van de inspecties worden gebruikt om te bepalen welk onderhoud in 2022 nodig is. 

 

Eerste deelopdracht

Op 27 mei nam Robert van Doorn (Commercieel Directeur) de eerste inspectieopdracht van Dirk Maas (projectleider Rijksvastgoedbedrijf) in ontvangst: de instandhoudingsinspectie om het benodigd onderhoud te bepalen voor een steiger in Middelharnis. 
 

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?