menu
Van Doorn

Privacy

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.vandoornbuitenruimte.nl (hierna: “onze website”) van Van Doorn (hierna: “wij”). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door één van onze werkmaatschappijen. In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.