menu
Van Doorn
01/4

Groen

Advies, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, groot of klein, dat is ons werk. Wij zijn uw groenspecialist in de breedste zin van het woord.

bekijk
De Groenspecialist voor al het Groen in de Buitenruimte

Groen is meer dan mooi en gezond: het is goed voor ons! Vergroening van de buitenruimte draagt bij aan de leefbaarheid en het welzijn van mensen. Maar speelt ook een positieve rol in de klimaatbeheersing, waterhuishouding, biodiversiteit, afvangen van fijnstof en de beperking van geluidsoverlast.

Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, groot of klein, dat is ons werk. Wij zijn uw groenspecialist in de breedste zin van het woord. Wij zijn breed inzetbaar op het gebied van advies, aanleg, onderhoud en verbetering van tuinen, parken en landschappelijke beplantingen. Samen zorgen wij ervoor dat uw groene buitenruimte in topconditie blijft.

U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende vragen. Wij geven advies en voeren werkzaamheden uit. Van het schoffelen en maaien van het gazon tot aan het onderhoud van bomen en bosplantsoen en het onderhouden van sloten en watergangen. Ook voor het maken van een representatieve inrichting van een verkeersrotonde hebben wij de expertise in huis. Onze groenspecialisten staan voor u klaar, het hele jaar door!

Onze expertise op het gebied van Groen is:

 • Tuin, park en bedrijfsterrein
 • Bomen
 • Grootschalige groenvoorzieningen
 • Ecologisch beheer
 • Waterhuishouding
 • Beheersing invasieve exoten en bestrijding plaagdieren
 • Groene speelterreinen en pleinen
 • Wijkgroen
"Een van de grootste natuurgebieden ligt langs de snelweg"
"Ontdek de meerwaarde van groen in de buitenruimte"

Vergroening van de buitenruimte draagt bij aan de leefbaarheid en het welzijn van mensen. Maar speelt ook een positieve rol in de klimaatbeheersing, waterhuishouding, biodiversiteit, afvangen van fijnstof en de beperking van geluidsoverlast.

contact
Specialiteiten

U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende vragen. Wij geven advies en voeren werkzaamheden uit. Onze groenspecialisten staan voor u klaar, het hele jaar door.

  Tuin, park en bedrijfsterrein

  Groen heeft een positief effect op de werk- en leefomgeving. Een representatieve tuin, park of bedrijfsterrein is een visitekaartje, voor uw huis, bedrijf of gemeente. Daarnaast biedt groen ook een meerwaarde in de buitenruimte, denk aan: de waterhuishouding, vastgoedwaarde, CO2 afvang, luchtkwaliteit, energiebesparing, biodiversiteit, geluidsoverlast en klimaatbeheersing.

  Het aanleggen van een tuin, park of bedrijventerrein is vakwerk.  Wij zorgen voor een verbinding tussen het groen buiten en binnen. Om de ontwikkeling van het groen bij te sturen is gedegen onderhoud cruciaal. Wanneer onderhoud de sluitpost is, bent u na verloop van tijd genoodzaakt om uw buitenruimte te laten renoveren. Terreinen die tijdig en op de juiste wijze worden onderhouden door een vakman, herkent u aan hun kwaliteit en uitstraling.

  U kunt rekenen op de inzet van vakspecialisten met een ruime vakkennis in alle disciplines. Wij bieden u een heldere offerte, een toekomstbestendig ontwerp en een realistische planning. Alle werkzaamheden worden vooraf afgestemd met u en de omgeving. Tijdens de werkzaamheden houden wij u op de hoogte van de voortgang. Op deze manier garanderen wij u een correcte oplevering van uw project.

  Heeft u plannen om uw tuin, park of bedrijventerrein om te vormen? Wilt u ook een representatieve én gezonde werk- en leefomgeving? Ontdek de meerwaarde van groen in de buitenruimte en neem vrijblijvend contact met ons op. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Ontwerp en advies
  • Aanleg of renovatie
  • Groenonderhoud
  • Grondwerk en/of grondverbetering
  • Straatwerk: sierbestrating en halfverharding
  • Groenaanleg: sierbeplanting, natuurvriendelijke oevers
  • Verlichting, irrigatiesystemen en waterpartijen
  • Ontwerp en aanleg van faunavoorzieningen
  • Reiniging en herstel van straatmeubilair
  • Verwijdering van graffiti

  Referentieprojecten:

  • Revitalisering Landgoed Brakel
  • Groenrenovatie woonwijk Koningshof in Gemeente Pijnacker
  • Aanleg landschapstuinen in Erichem en Deil
  • Groene Loper Johannapolder
  • Singelparkroute
  • Binnenhofje Universiteitsgebouw Leiden
  • Hortusbakken Singelpark Leiden
  • Park Molentocht Teylingen
  • Hellevoetsluis.
  Bomen

  Bomen zijn markante verschijningen en beeldbepalende elementen in de buitenruimte. Maar ook van belang voor de luchtkwaliteit en de regulatie van de temperatuur. Ze zuiveren koolstofdioxide en voorkomen met hun bladerdek overtollige verdamping en uitdroging van de bodem en verlagen de temperatuur in stedelijk gebied.

  Voor een gezonde groei van bomen en een leefbare buitenruimte is regelmatige inspectie en onderhoud nodig. Dat is ons werk. Wij onderzoeken de staat van de boom en houden uw bomen gezond en de buitenruimte veilig.  Zo zorgen we samen voor een gezonde groene omgeving.

  Heeft u een vraag over aanplant, onderhoud of verzorging van uw boom? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies.

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Inspectie en advies
  • Boomcontroleur Handboek Bomen
  • Boomonderhoud
  • Groeiplaatsverbetering
  • Aanplant en snoeien
  • Kappen van bomen en verwijdering van stobben

  Referentieprojecten:

  • Gemeente Leiden (Onderhoud)
  • Nieuweweg Zoeterwoude (Aanplant)
  • Groene Loper Johannapolder (Aanplant)
  • Bomenonderhoud Rivierengebied Provincie Gelderland
  • Boomveiligheidscontrole gemeente Loon op Zand
  • Onderhoud eiken N65
  • Boomonderhoud langs de Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen (RWS)
  • Boomonderhoud Provincie Brabant (Langs diverse provinciale wegen)
  Groenvoorzieningen

  Goed en regelmatig groenonderhoud zorgt voor gezonde groenvoorzieningen en een nette, schone en veilige infrastructuur. Het onderhouden en verzorgen van het grootschalige groen in de buitenruimte is ons werk. Wij realiseren en onderhouden het groen langs (snel)wegen, vaarwegen, sluizen, kunstwerken, verzorgingsplaatsen en terreinen. Onze specialisten voeren het groenonderhoud uit in heel Nederland voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.

  Heeft u een vraag over aanleg of onderhoud van groenvoorzieningen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Aanleg en onderhoud van beplanting, bosplantsoen, bomen, gras- en kruidenvegetatie, vijvers en watergangen
  • Maaiwerkzaamheden op bermen en taluds
  • Onkruidbestrijding op verhardingen
  • Snoeien en kappen van bosplantsoen
  • Verwijderen van ongewenste houtopslag
  • Schonen van sloten en maaien van waterplanten
  • Reinigen van hondenuitlaatplekken (HUP’s) met de poepzuiger
  • Bladverwijdering, verwijderen van zwerfvuil, legen van afvalbakken
  • Plaatsen van bladkerende schermen
  • Aanleg en onderhoud van faunapassages en -rasters

  Referentieprojecten:

  • Gemeente Leiden (Centrum, Noord en Zuid)
  • Gemeente Amstelveen (Buytenwegh de Leyens)
  • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Gemeente Krimpenerwaard
  • Gemeente Loon op Zand
  • Gemeente Zoetermeer
  • Provincie Noord Brabant
  • RWS Brabantse Kanalen
  • RWS Noord-Holland Noord
  • RWS Eindhoven-Den Bosch
  • RWS Noordzeekanaal
  • Parkway A6
  • Provincie Gelderland – Stedendriehoek
  Ecologisch beheer

  Wie er oog voor heeft ziet hoe de groene omlijsting van onze infrastructuur door de tijd heen is veranderd. De strakke gazons uit de jaren ’70 hebben op veel plekken in ons land plaatsgemaakt voor natuurlijke, soortenrijke en afwisselende bermen die bijdragen bij aan de biodiversiteit. Deze metamorfose is het resultaat van aangepast, ecologisch beheer.

  Ecologisch beheer betekent dat we onze werkzaamheden aanpassen op de aanwezige flora en fauna. Gefaseerd maaien, het creëren van mantelzoomvegetaties en het maken van takkenrillen; allemaal voorbeelden van ecologisch beheer waarmee we de natuurwaarden verhogen.  Ook de aanpassing van beheer op specifieke soorten, zoals de ringslang, valt onder ecologisch beheer.

  Het ecologisch beheren van bermen is onze specialiteit. Wij zijn bovendien als een van de eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd volgens Kleurkeur, de nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer, in 2019 ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

  Iedere situatie vraagt om een andere aanpak. De voedselrijkdom van de ondergrond, de breedte van de berm en de functionele eisen en wensen van de gebruiker bepalen onder meer wat mogelijk is. Het eindresultaat van ecologisch bermbeheer is doorgaans een stevig doorwortelde berm met een hogere natuurwaarde ten opzichte van de uitgangssituatie. Door bermen op een juiste manier te beheren leveren ze voedsel aan insecten en een veilige plek om te overwinteren.

   

  Ecologische beheermethodes

  In veel van onze projecten passen wij gefaseerd maaibeheer toe: bij sinusmaaien maken we slingerende maaipaden waarbij 40% van de vegetatie blijft staan, terwijl we bij mozaïekmaaien delen van een maaiperceel laten staan die tijdens de tweede maaironde worden meegenomen. We ruimen het gras enkele dagen na het maaien. Zo krijgen insecten de kans om uit het maaisel te kruipen en kunnen zaden loskomen. Dit vergroot de kans voor de aanwezige kruiden en bloemen om zich te ontwikkelen en voort te planten. Het resultaat van deze  gefaseerde manier van maaien is dat er meer variatie in de vegetatie ontstaat.

   

  Beheer volgens Kleurkeur

  De Kleurkeur-richtlijnen gaan nog een stapje verder. In de maaiplanning houden we nog meer rekening met de bloeiwijze van de aanwezige flora. Bovendien maaien we met aangepast materieel: lichter en met technieken die insecten ongemoeid laten. De ecologische cirkelmaaier zuigt bijvoorbeeld alleen het maaisel op, insecten en zaden op de bodem blijven daarbij onaangeroerd. Bij het Kleurkeur-beheer is ook het meten van het resultaat inbegrepen. De jaarlijkse monitoring van de nectarindex geeft ons inzicht of het nieuwe beheer het beoogde effect heeft.

  Heeft u een vraag over ecologisch beheer of Kleurkeur-beheer? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Ecologisch advies
  • Ecologisch beheer
  • Beheer volgens de Kleurkeur-richtlijnen
  • Quickscan flora en/of fauna
  • Monitoring flora en/of fauna
  • Vleermuisonderzoek
  • Opstellen van ecologische werkprotocollen

   

  Referentieprojecten:

  • Beheer conform Kleurkeur in de gemeente Leiden
  • Ecologisch beheer en beheer conform Kleurkeur in gemeente Alphen aan den Rijn
  • Ecologisch beheer in gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Ecologisch beheer op RWS Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen
  • Zitpalen en hectometer rollers voor kerkuilen Noord-Holland (RWS)
  • Zonnestudio's Levendbarende hagedis A27
  • Monitoring verschillende dassenburchten op project Zuid-Nederland Midden (RWS)

   

   

  Waterhuishouding

  Het veranderende klimaat zorgt voor een toename van pieken in de waterafvoer. Bij een zware regenbui kan wateroverlast ontstaan. Dit vraagt om aanpassingen in de buitenruimte. Denk aan het verlagen van de bermen, het verminderen van verharding, het inrichten van een groene buffer als tijdelijke regenwaterberging, of het aanpassen van de riolering. Zo vraagt iedere situatie weer om een andere maatwerk oplossing.

  Heeft u vragen over de waterhuishouding in uw buitenruimte? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Eerste hulp bij wateroverlast
  • Integraal advies voor de waterhuishouding in uw buitenruimte
  • Toepassing van klimaat adaptieve beplanting
  • Regenwateropvang en hergebruik
  • Waterdoorlatende ondergronden
  • Duurzaam gescheiden afvoer van riool- en regenwater

  Referentieprojecten:

  Exoten en plaagdieren

  Ze groeien snel en als je niks doet verdringen ze alle andere planten: invasieve exoten. Exoten zijn planten en dieren die in ons land van nature niet voorkomen. invasieve exoten zijn de snel groeiende variant, die geen natuurlijke vijanden hebben, zoals bacteriën, schimmels, insecten en concurrerende plantensoorten. Bestrijding van deze woekerende exoten is dan ook noodzakelijk, vanwege de schade die ze kunnen aanbrengen aan gebouwen en leidingen. De Japanse duizendknoop staat erom bekend dat hij zelfs door asfalt heen groeit.

  Het kost helaas veel tijd en energie om uitheemse invasieve planten met de hand te verwijderen. Daarvoor kunt u het beste een specialist inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in de beheersing van diverse soorten invasieve exoten, onder andere de Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw en Akkerdistel.

  Heeft u last van woekerende uitheemse planten? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies.

  Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door mensen als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd. De laatste jaren rukken de Buxusmot en Eikenprocessierups op. Ze zorgen niet alleen voor veel overlast, maar kunnen ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Het is daarom van belang dat u tijdig en adequaat in actie komt.

  Heeft u last van plaagdieren, zoals de Eikenprocessierups, Buxusmot, Mollen of Muizen?  Wij zijn gespecialiseerd in preventie en (biologische) bestrijding. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Beheersing invasieve exoten.
  • Preventie en (biologische) bestrijding van plaagdieren.
  • Preventieve en curatieve bestrijding van Eikenprocessierups.

  Referentieprojecten:

  • Mollenvangen Dijk Marken.
  • Bestrijding ratten verzorgingsplaats.
  • Bestrijding exoten in Leiden.
  • Beheersing Japanse Duizendknoop op Marken.
  • Beheersing Reuzenberenklauw RWS Noord-Holland.
  • Bestrijding Akkerdistel RWS Noord-Holland.
  • Eikenprocessierups bestrijding in Loon op Zand, provincie Brabant en rivierengebied Provincie Gelderland.
  • Eikenprocessierups bestrijding particulier.
  • Beheersing Japanse Duizendknoop Hyacint (Velsertunnel).
  • Preventie maatregelen ganzenoverlast bermen RWS Noord-Holland.
  • Begeleiding Konijnenbestrijding Waterkeringen Noordzeekanaal (RWS).
  Speelterreinen en pleinen

  Bewegen is gezond! Groene speelterreinen en – pleinen bieden avontuur en uitdaging en vormen een stimulans om te bewegen en te spelen. Onze specialisten hebben al meerdere speelplekken ontworpen en aangelegd en helpen u ook graag op weg.

  Wij geloven in een gezamenlijke aanpak. Het ontwerp en de aanleg pakken wij dan ook samen met de buurtbewoners op. Op die manier zorgen wij ervoor dat iedereen betrokken is en dat de inrichting optimaal aansluit op de eisen en de wensen van alle gebruikers. De opening is dan ook vaak aanleiding voor een vrolijk buurtfeest!

  Wilt u ook een groene speelplek in uw woonomgeving? Of heeft u vragen over groene speelterreinen en pleinen? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Ontwerp en advies.
  • Bewonersparticipatie.
  • Aanleg of renovatie.
  • Onderhoud.
  • Grondwerk en/of grondverbetering.
  • Straatwerk: sier)bestrating en halfverharding.
  • Verlichting, irrigatiesystemen en waterpartijen.
  • Verwijdering van graffiti.

  Referentieprojecten

  • Mecklenburgerstraat (Leiden).
  • Speelplek De meij van Streefkerkstraat (Leiden).
  • Sloepenwal (Leiden).
  • Klipperwerf ( Leiden).
  • Javastraat ( Leiden).
  • Klimroos (Leiden).
  • De opzetter (Blaricum).
  • De Stam/Stobbe (Blaricum).
  • De Schans ( (Blaricum).
  Wijkgroen

  Is het groen in uw woonwijk versleten en past het niet meer bij deze tijd en de gebruikswensen van de omwonenden? Bijvoorbeeld omdat de situatie in de wijk is veranderd en er andere leeftijdsgroepen wonen?

  Wij zijn gespecialiseerd in reconstructies van wijkgroen en verbeteren niet alleen de inrichting, maar ook het onderhoudsniveau voor u. Wij houden ons vandaag bezig met de omgeving van morgen. Zodat de buitenruimte weer leefbaar en toegankelijk is voor iedereen.

  Dit doen wij niet alleen, onze wijkaanpak is een gezamenlijk proces. Wij nemen het voortouw en begeleiden het proces voor u. Samen met alle betrokken partijen maken wij een nieuw ontwerp voor het groen in uw woonwijk en zorgen wij voor de realisatie.

  Een goede afstemming en samenwerking met u en alle gebruikers is bepalend voor het eindresultaat. Niet zelden sluiten we onze projecten succesvol af met een feestelijke opening door de wethouder en een buurtfeest voor iedereen.

  De reconstructie van wijkgroen heeft vaak een blijvend effect op de leefbaarheid in de wijk: bewoners zijn (weer) betrokken bij elkaar en houden voortaan samen de wijk schoon, heel en veilig.  En dat is waar we het uiteindelijk voor doen: een schone, gezonde en veilige buitenruimte voor iedereen!

  Heeft u vragen over aanleg en onderhoud van wijkgroen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. 

   

  U kunt een beroep op ons doen voor:

  • Organiseren van bewonersparticipatie.
  • Opstellen onderhoudsplan bij adoptiegroen.
  • Ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van planting.
  • Straatwerk: sierbestrating en halfverharding.
  • Aanleg en onderhoud van verlichting, irrigatiesystemen en waterpartijen.

  Referentieprojecten:

  • Schietbaanstraat Schiedam.
  • Bakker Korffstraat aanleg buurttuin Leiden.
  • Hansenstraat Leiden.
  • Oranjegracht Leiden (vergroenen straat).
  • Eijmerspoelstraat (Leiden).
  • Kagerstraat (Leiden).

  "Het behoud en onderhoud van groen
  is onze taak: vandaag en voor de toekomst"

  Werken bij Van Doorn

  Draag jij graag een steentje bij aan de vergroening van de buitenruimte? Dan maken wij graag kennis met jou!

  Bekijk vacatures
  Verhuur materieel

  Al ons materieel is te huur. Van tractoren tot de Vredo High Speed en alles daar tussenin.

  Ontdek de mogelijkheden
  Projecten
  Kanaalpark Leiden
  Project

  Kanaalpark Leiden klaar voor de toekomst

  Land van Cuijk
  Project

  Milieuvriendelijke beheersing van ziekten en plagen

  Foto van Nedereindseplas
  Project

  Onderhoud recreatie Midden-Nederland

  ingezaaid gras
  Project

  Kilometers gras inzaaien bij De Groene Boog

  groene boog
  Project

  Start aanplant bomen Groene Boog A16  

  startsein inrichting terrein zwembad Van Tuyllpark
  Project

  Startsein inrichting buitenterrein zwembad 

  Klimaatadaptieve buitenruimte Welkoop Geldermalsen
  Project

  Klimaatadaptieve buitenruimte Welkoop Geldermalsen

  Gasunie - WarmtelinQ
  Project

  Aanleg groenvoorziening project WarmtelinQ

  De Samenstroom Hellevoetsluis
  Project

  Buitenruimte De Samenstroom Hellevoetsluis

  Kaart van Matilo
  Project

  Onderhoud Archeologisch Park Matilo

  Sportcomplex de Eendracht
  Project

  Beplanting sportcomplex De Eendracht Hellevoetsluis

  Buitenruimte sportcomplex de Eendracht
  Project

  Ontwerp buitenruimte Sportcomplex Hellevoetsluis

  De Boswachter Mastbos Breda
  Project

  Groene buitenruimte voor De Boschwachter

  de Pluk
  Project

  Herinrichting buitenterrein De Pluk in Geldermalsen

  Inrichting wachtruimte busstation ’t Oor in Almere
  Project

  Inrichting wachtruimte busstation 't Oor

  Groenonderhoud Merenwijk en Sportcomplexen Leiden
  Project

  Groenonderhoud Merenwijk en Sportcomplexen Leiden

  Renovatie Koningshof in Pijnacker-Nootdorp
  Project

  Renovatie Koningshof in Pijnacker-Nootdorp

  Buutaanpak Vlotbrug Hellevoetsluis
  Project

  Buurtaanpak Vlotbrug Hellevoetsluis

  Herstel onderwaterprofiel Strijkviertel in Utrecht
  Project

  Herstel onderwaterprofiel Strijkviertel in Utrecht