menu
Van Doorn

Over ons

Van Doorn Vormt de Buitenruimte van Morgen

We spelen buiten. We leren buiten. We groeien buiten op. En buiten groeit met ons mee.

Van het toenemende gebruik van de infrastructuur tot de vraag om stedelijk gebied te vergroenen. Deze veranderingen vragen om innovatie en expertise. Zodat buiten leefbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Wij houden ons vandaag bezig met de omgeving van morgen.

We vormen en onderhouden. We leren en ontwikkelen. Door wegen en groenvoorzieningen aan te leggen, deze toegankelijk te houden en duurzame oplossingen toe te passen, zorgen we ervoor dat uw buitenruimte mooi, veilig en duurzaam blijft.

Of u nu op zoek bent naar een duurzame oplossing voor de infrastructuur op lange termijn. Of een snelle oplossing voor een calamiteit op korte termijn. Wij staan klaar voor u.

Visie gedreven

Wij zijn een wendbaar familiebedrijf dat in 1963 begon met 5 broers. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een forse onderneming met meerdere specialismen. Door de jaren heen is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: ons bedrijf is gebouwd op onderlinge saamhorigheid en vertrouwen.

Samen vormen we één grote werkfamilie, die zich dag en nacht inzet om de kwaliteit en de leefbaarheid van de buitenruimte in topconditie te houden en waar mogelijk te verbeteren en te vernieuwen. Wij werken veilig en streven een gezond rendement na ten behoeve van de continuïteit van ons bedrijf.

Wij ontwerpen, vormen en onderhouden (bedrijfs-)terreinen, infrastructuur en groenvoorzieningen. Onze missie: een duurzame, mooie en veilige buitenruimte voor iedereen. Vandaag zijn we bezig met de buitenruimte van morgen. Door nieuwe en duurzame ontwikkelingen toe te passen werken wij iedere dag aan een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid.

Onze betrokkenheid bij de omgeving, onze open en eerlijke samenwerking, gecombineerd met de inzet van onze vakmensen en jarenlange ervaring resulteert in talloze geslaagde projecten voor tevreden klanten, zowel particulieren als ondernemingen en overheden.

Van links naar rechts: Erik van Doorn, Robert van Doorn en Martien Duel

Van Doorn in cijfers
1963
Het begin
385
Medewerkers
11
Vestigingen
350
Voertuigen
760
Projecten per jaar
95%
Medewerkerstevredenheid
Kwaliteit & duurzaamheid
  MVO

  Het is onze overtuiging dat een bedrijf alleen bestaansrecht heeft als het oprecht bijdraagt aan de maatschappij als geheel. Als dienstverlener in de groene en grijze buitenruimte ondernemen wij zo efficiënt mogelijk met respect voor mens en milieu. 

  Dat betekent in de praktijk dat wij letten op het energieverbruik en ons afval scheiden. Maar wij kijken ook naar het welzijn van onze medewerkers, een veilige werkomgeving, de manier waarop we (onze winst) investeren en de goede doelen die wij sponsoren. 

  Sinds 2022 zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de MVO-prestatieladder. 

  Meer lezen

  WKA

  De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer vanwege (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De WKA maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, heeft Van Doorn per BV een geblokkeerde rekening (g-rekening) geopend. 

  Meer informatie

  Inkoopbeleid

  Samen met leveranciers, onderaannemers en specialistische partners werken wij aan de buitenruimte van morgen. Daarvoor is specifieke kennis, expertise en ondernemerschap over producten, markt, diensten en processen nodig.

  Het formuleren van heldere doelstellingen en het maken van wederzijdse afspraken vormt de basis voor langdurige en goede relaties. In ons inkoopbeleid leggen wij onze doelstellingen en afspraken vast. Zo creëren wij voor alle partijen duidelijkheid en zorgen wij dat we voldoen aan wet- en regelgeving. 

  In het Inkoopbeleid van Van Doorn vindt u alle relevante informatie, protocollen en regels voor leveranciers en onderaannemers van Van Doorn. Zo zorgen wij voor een prettige samenwerking.

  Sponsoring

  Ons sponsorbeleid sluit aan op onze missie, het karakter en de wortels van ons familiebedrijf.

  • Onze missie is: een mooie, veilige en duurzame buitenruimte voor iedereen.
  • Ons familiebedrijf is gefundeerd op onderlinge saamhorigheid en vertrouwen.

  Vanuit deze basis werken wij verder aan de toekomst. 
  Hiermee komen we op de volgende uitgangspunten ten aanzien van sponsoring: 

   

  Uitgangspunten

  • Levert een bijdrage aan een mooie, veilige en duurzame buitenruimte, met name in onze regio West Betuwe en in de omgeving van onze projecten
  • Sluit aan bij onze identiteit en onze vakmanschap als complete en innovatieve dienstverlener in de buitenruimte.
  • Stimuleert de onderlinge saamhorigheid en het vertrouwen, zowel binnen het bedrijf als tussen het bedrijf en de nabije omgeving. Dat kan in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld door het sponsoren van (sport)verenigingen, evenementen en goede doelen waar onze collega’s bij betrokken zijn.
  • Vanuit onze betrokkenheid bij de nabije omgeving sponsoren wij bij voorkeur lokale initiatieven.
  • Bij voorkeur sponsoren wij verzoeken waarbij onze medewerkers actief betrokken zijn. Dat kan enerzijds betekenen dat medewerkers zelf sponsorverzoeken indienen of anderzijds dat medewerkers actief meewerken aan de uitvoering van sponsoring die door derden geïnitieerd is. Bijvoorbeeld door een eigen bijdrage te leveren al dan niet in geld of natura. 

   

  Van Doorn is partner van het Wereld Natuur Fonds, Woord & Daad en het Voedselbos Lingehout

   

  Meer informatie

  Certificering

  Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn begrippen die van groot belang zijn voor ons en ons werk. Dat wij voldoen aan de geldende eisen en richtlijnen tonen wij aan door ons te laten certificeren door onafhankelijke partijen. De certificaten zijn een schriftelijk bewijs van onze vakbekwaamheid.

  Bekijk certificaten 

  Werken bij Van Doorn

  Spreekt onze missie en het werk in de buitenruimte jou aan en heb je er zin in om samen met ons de schouders eronder te zetten? 

  Bekijk vacatures
  Onze aanpak

  Of het nu gaat om ontwerp, aanleg, beheer of verbetering van uw terrein. Wij bieden u complete dienstverlening in de buitenruimte.

  Lees verder