menu
Van Doorn
12 januari '24

Dijkbewaking Marken vanwege hoogwater 

11-01-2023 - Sinds 2016 is Van Doorn bij dreigend hoogwater, droogte en ijsvorming verantwoordelijk voor de uitvoering van dijkbewaking op het schiereiland Marken en de primaire waterkringen bij Amsterdam en IJmuiden. De hevige regenval en de hoogwatergolf vanuit de Rijn en IJssel in combinatie met de stevige noordoostenwind die het water opstuwde, veroorzaakten een hoge waterstand op het Markermeer. Omdat de eerste signaleringswaarde werd overschreven, werd het noodzakelijk om preventief dijkbewaking in te zetten. Rijkswaterstaat en DEME Group vroegen aan Van Doorn om deze dienst te verlenen en de situatie dag en nacht in de gaten te houden. Wij hebben direct al onze dijkwachten ingeseind en alle werkafspraken verzet, om dit voor elkaar te krijgen. 
 

Eerste melding


Donderdagavond 4 januari 2024 kregen wij de eerste voorwaarschuwing voor de dijkbewaking in Marken. Er werd een hoogwaterpiek verwacht rond middernacht, wat door de zware wind als een risico werd gezien. Daarom zetten wij uit voorzorg twee dijk inspectieteams en één coördinator in, om de dijk continu te bewaken.

 
 
Vervolg dijkbewaking 


Op vrijdag 5 januari waren de waarschuwingswaarden nog niet bereikt. De dijken bleven in de gaten gehouden worden vanwege het aanhoudende hoogwaterpeil. Toen op zondag 7 januari de temperatuur tot onder het vriespunt daalde, kregen we ook te maken met mogelijke ijsgroei en gladheid. Dit maakte de dijkbewaking extra pittig. Op maandag 8 januari was er weer een piek in het waterpeil.


 
Voorspelling afloop


Vanaf 9 januari nam de wind af en bleven de waterstanden dalen, waardoor de LCO (Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) is afgeschaald, die op 24 december 2023 was opgeschaald. De verantwoording voor de dijkwacht ging toen weer over naar aannemerscombinatie Hof op Marken. Vanaf 10 januari is nog maar één team nodig om de situatie in de gaten te houden. Naar verwachting zal op woensdag 10 januari de algemene dijkbewaking eindigen.

 


Van Doorn staat paraat!


We kijken met trots terug op deze dijkbewakingsklus. Het was een flinke opgave en we zijn tevreden dat het ons gelukt is om snel te schakelen en de dijkwacht aan het einde van ons kerstreces operationeel en dienstbaar in te zetten. 

 

 

Uitdaging van de toekomst? 


De zee buitenhouden is één uitdaging, maar rivier- en regenwater weg krijgen is misschien nog een veel grotere. Het waterpeil van het Markermeer heeft de afgelopen dagen een historische hoogte bereikt van + 45 cm NAP. Volgens het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier is dit nog nooit eerder gebeurd.  Als gevolg van de hoge waterstanden in de Waddenzee en het IJsselmeer waren de spuimogelijkheden richting het IJsselmeer aanvankelijk zeer beperkt. Pas vanaf 7 januari konden de spuisluizen op de Oranjesluizen worden opengezet om het water af te laten van het Markermeer. 

 

Bekijk ook: 
https://nos.nl/video/2503780-dijkbewaking-bij-marken-vanwege-hoogwater 

Collage van 4 foto's van de dijkbewaking in Marken

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?