menu
Van Doorn
15 september '22

Ondertekening prestatiecontract wegen West-Nederland Zuid

15 september 2022 - In het Delta Hotel in Vlaardingen is het contract tijdens een feestelijk moment ondertekend. Vanuit Rijkswaterstaat tekenden Adri de Groot (portfoliomanager) en Bart Keunen (districtshoofd), namens Van Doorn tekenden Robert van Doorn (algemeen directeur) en Erik van Doorn (operationeel directeur). Het gaat om een contract voor 5 jaar met een optie tot verlenging met 3 jaar.

 

Het beheergebied perceel Zuid

Vanaf 1 december 2022 is Van Doorn verantwoordelijk voor het meerjarig in stand houden, monitoren en verbeteren van de rijkswegen in de regio Zuid-Holland Zuid. Het beheergebied begint bij Knooppunt Deil (A2/A15) en loopt via de A15 tot aan het einde van de Tweede Maasvlakte. Ook de kruisende snelwegen A29, A27, A16 en de autowegen N3, N57 en N59 vallen onder het beheergebied. 

 

Wat wij gaan doen 

Onze belangrijkste werkzaamheden in het beheergebied zullen zijn:

  • Groen onderhoud (maaien bermen en watergangen, snoeien bomen);
  • Civiel onderhoud (vegen verhardingen, reinigen kolken, in stand houden openbare verlichting, reinigen kunstwerken);
  • Legen vuilcontainers op verzorgingsplaatsen;
  • Schouw en inspectie;
  • Oplossen van storingen en incident management bij calamiteiten;
  • Variabel onderhoud verhardingen en kunstwerken.

 

Op dit moment bereiden we de werkzaamheden voor, zodat we op 1 december van start kunnen. Deze mooie opdracht gaan wij uitvoeren vanuit onze nieuwe projectlocatie aan de Fennaweg 16-20 in Barendrecht. 
 

ondertekening prestatiecontract RWS West Nederland Zuid september 2022

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?