menu
Van Doorn
23 november '22

Renovatie en hergebruik geleiderail: het nieuwe normaal

23 november 2022 Circulair werken met geleiderail is beter voor het milieu en heeft de toekomst! Het is zelfs goedkoper dan de reguliere manier van werken. Nu  is vastgesteld dat binnenkort alleen onder CE keurmerk recycling en hergebruik van geleiderail in de praktijk is toegestaan, blijkt dat er op dit moment maar 1 marktpartij is die deze gerenoveerde geleiderail kan leveren; dat is RenoRail uit Culemborg, waar Van Doorn partner van is. Bedrijfsleider Addy Van Doorn, is enthousiast maar ook nuchter. ‘Dit wordt gewoon de nieuwe manier van werken. Het nieuwe normaal’.

renovatie en hergebruik geleiderail

Businesscase voor renovatie en hergebruik van geleiderail 

De markt staat voor de uitdaging om recycling en hergebruik van geleiderail in de praktijk toe te passen. Daarom startte Rijkswaterstaat in 2020, samen met ketenpartijen, een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik en de renovatie (via verzinken) van geleiderails. Bij dit onderzoek, uitgevoerd door Twijnstra Gudde, was Van Doorn als ketenpartij betrokken, samen met de andere ketenpartijen (leveranciers, aannemers, verzinkerijen, renovatiebedrijven en opdrachtgevers). Na een succesvolle validatie in de praktijk (A79) werd in 2022 gestart met de voorbereiding van een RWS brede toepassing. Om zo samen te komen tot heldere kaders en richtlijnen voor de renovatie en hergebruik in de praktijk van de toekomst. 

 

De juiste inrichting van de renovatieketen 

Tijdens een informatiebijeenkomst (op 2 november 2022) presenteerde Twijnstra Gudde de resultaten van het onderzoek over het hergebruik en de renovatie van geleiderails. De aanwezige ketenpartners spraken over de uitdagingen en oplossingen in de praktijk. Samen werd getoetst of de voorgestelde renovatieketen inderdaad kan gaan werken zoals verondersteld en welke keuzes en afbakeningen nodig zijn om de keten efficiënt en effectief in te richten.


Geconcludeerd werd dat renovatie en opnieuw gebruiken van geleiderails op een verantwoorde manier in de praktijk mogelijk is en bovendien aanzienlijk scheelt in de milieukosten. Belangrijke constatering daarbij was dat renoveren onder CE keurmerk in de nabije toekomst de enige geaccepteerde oplossing is voor hergebruik van voertuigkeringen, waaronder geleiderail. Op dit moment is er maar één marktpartij die dit kan leveren en dat is RenoRail.

 

RenoRail: de enige partij die onder CE keurmerk gerenoveerde geleiderail kan leveren

Addy van Doorn, bedrijfsleider bij Van Doorn en partner van RenoRail: “Ik ben zeer blij met de uitkomsten van dit onderzoek en deze erkenning voor onze manier van werken. Het toont aan dat we sinds 2021 goed bezig zijn.  De kwaliteit van ons product is uitstekend, we doen geen concessies aan veiligheid en onze manier van werken is kostendekkend. De resterende levensduur van de geleiderail constructie na renovatie blijkt zelfs langer dan die van de oorspronkelijke constructie! Dat heeft te maken met het opnieuw verzinken van de onderdelen, daardoor wordt de conservering  beter. Op dit moment zijn wij de enige marktpartij die gerenoveerde geleiderailplanken onder CE keurmerk kan leveren. Maar dat is tijdelijk. Deze manier van werken wordt gewoon de toekomst. Straks weten we niet beter en is dit het nieuwe normaal”.


RenoRail, opereert vanuit Culemborg en is een samenwerkingsverband tussen 3 partijen: Saferoad, Figoo en Van Doorn. Het bedrijf regelt sinds 2021 de keuring langs de weg, demontage, selectie, controle en eventueel opnieuw verzinken van geleiderail. 
CE gecertificeerd betekent dat ook gerecyclede geleiderail systemen aantoonbaar voldoen aan de Europees verplichte norm voor voertuigkeringen NEN 1317. Daarbij krijgen de goedgekeurde onderdelen een uniek nummer, zodat deze altijd traceerbaar zijn. Na de montage vormen de gerenoveerde onderdelen samen weer een geleiderail die zowel in uiterlijk als prestatie niet te onderscheiden is van een nieuwe geleiderail constructie. 

 

Wat maakt het werk van RenoRail zo uniek?

  • Renovatie met het CE keurmerk
  • Herkomst onderdelen traceerbaar door unieke nummering
  • Minimale uitval door walsen planken (20-30% minder uitval dan normaal)
  • Snelle aanrijtijden, dankzij een depot centraal in Nederland
  • Snelle doorlooptijden, dankzij een buffervoorraad
  • Transparante administratie
  • Volledige service, zowel vooropname als demontage mogelijk.


Circulair werken: maximale benutting en hergebruik van grondstoffen

Nederland wil in 2050 volledig circulair werken. Dat is werken zonder afval te produceren. Dit kan door grondstoffen maximaal te benutten en (na bewerking) opnieuw te gebruiken. Deze manier van werken draagt bij aan een leefbare aarde voor toekomstige generaties. 


Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. In 2050 wil Rijkswaterstaat voor elke vorm van wegmeubilair een bruikbaar circulair of biobased alternatief hebben.


Op het areaal van Rijkswaterstaat staat op dit moment ca. 8.000 kilometer geleiderail opgesteld (hoofdwegennet). Jaarlijks is er ca. 500 km geleiderail nodig, door uitbreiding (100), reparaties (100), reconstructies (150) of einde levensduur (150). De verwachting is dat circa 240 km daarvan via renovatie of direct hergebruik kan worden toegepast. Eén kilometer geleiderail komt overeen met 42,1 ton staal. Dit betekent dus jaarlijks een besparing van 10.104 ton staal.

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?