menu
Van Doorn
04 maart '24

Topscore en verlenging voor Combinatie EschDoorn

07 maart 2024 – Op 5 maart werd tijdens een Award Meeting het basisonderhoud van provinciale wegen definitief gegund aan Combinatie JvESCH en Van Doorn (EschDoorn). Wij hebben deze aanbesteding opnieuw binnengehaald met een maximale EMVI-score van 5 tienen. Het gaat om een meerjarig prestatiecontract voor 550 km provinciale wegen in Noord-Brabant. De uitvoering start op 1 april 2024 en loopt door tot 2028 met kans op verlenging tot 2032.

 

Maximale EMVI - Score van 5 tienen


Combinatie EschDoorn is al sinds januari 2018 verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en het afhandelen van incidenten en calamiteiten op het provinciale wegennet in de Provincie Noord-Brabant. Het onderhoudscontract is door de provincie in 2023 opnieuw op de markt gezet als Europese aanbesteding volgens de Best Value aanpak. We zijn trots dat we deze aanbesteding opnieuw hebben binnengehaald met een topscore van 5 tienen.

 

EschDoorn: Bijzondere samenwerking en bundeling van expertise


In het onderhoudscontract staat samenwerking en expertise voorop. De pijlers waarop wij ons de komende jaren zullen gaan richten zijn: en verkeersveilige infrastructuur, een deskundige afhandeling van incidenten en calamiteiten, het bevorderen van biodiversiteit, efficiënt en omgevingsbewust beheer en data gedreven werken. Tijdens de award meeting hebben we onze bijzondere samenwerking symbolisch bekrachtigd met onze handtekening.

 

Innovatief en efficiënt onderhoud


Dankzij ons innovatieve plan zijn wij klaar voor het onderhoud van de provinciale wegen in Noord-Brabant. De komende jaren zult u ons tegen kunnen komen tijdens het basis onderhoud, inclusief groenvoorzieningen, water, faunavoorzieningen, bebording, bebakening, wegmarkering en meubilair. Het gaat om een fors areaal met indrukwekkende aantallen van onder meer 55.000 bomen, 8.500.000 m2 verhardingen, 30.000 borden, en ruim 3.000.000 meter markeringen.

 

Directie van JvESCH en Van Doorn (Combinatie EschDoorn)

Foto: de directie van JvEsch en Van Doorn.

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?