menu
Van Doorn

Samen bereiken we meer dan de som der delen


Samenwerken zit in ons DNA. Dat is de basis van ons familiebedrijf dat in 1963 begonnen is. Samen zetten wij ons dag en nacht in om de kwaliteit en de leefbaarheid van de buitenruimte in topconditie te houden en waar mogelijk te verbeteren en te vernieuwen. 

Het onderhoudsproject van de uiterwaarden wordt aanbesteed in drie percelen. De uiterwaarden langs de Maas en Waal, de Neder-Rijn en de Lek en de IJssel zijn als een uitgestrekte lappendeken, met vele belanghebbenden, diverse belangen en regels, vele terreineigenaren en gegevens, waarbij diverse partijen actief betrokken zijn bij het onderhoud. 

Om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is er een diversiteit aan expertises en lokale kennis nodig. Wij hebben veel expertises in huis maar zoeken nog partijen die de ontbrekende puzzelstukjes kunnen invullen. Om samen een unieke samenwerking op te bouwen en samen meer te bereiken dan de som der delen.

Wij zijn enerzijds op zoek naar operationele/ uitvoerende partijen met lokale kennis en anderzijds naar ervaren strategische partners om samen met ons de regie over dit complexe vraagstuk te kunnen voeren.


Wie maakt de puzzel compleet? 

Wij zoeken: 


Operationele/uitvoerende partijen met lokale kennis

 

  • met ervaring en expertise op het gebied van onderhoud
  • die in het gebied van de uiterwaarden werkzaam zijn en waarde kunnen toevoegen
  • die gebiedskennis hebben en op de hoogte zijn van de lokale regels en belangen
  • die omgevingssensitief zijn: d.w.z. die gevoel hebben voor wat er speelt in de omgeving 
  • die, met gevoel voor mens en natuur, samen willen bouwen aan een robuuste, veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen.

Trefwoorden: regionaal, natuur, samenwerking 

 

Strategische samenwerkingspartners

 

  • met de juiste kennis en expertise
  • met kennis van en ervaring in de uiterwaarden
  • met een oog voor kwaliteit en innovatie
  • die samen wil bouwen aan unieke samenwerkingen.

Trefwoorden: Strategisch omgevingsmanagers, rentmeesters, pachters, participanten

 

Interesse?

Neem contact op met Christian de Wit
Cdewit@vandoornbuitenruimte.nl
06 - 10 17 64 52.
 

puzzel project match

Wat is Project Match?

 

Het beheer en onderhoud van de uiterwaarden is sinds 2009 de wettelijke verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren heeft RWS flink geïnvesteerd in het Rivierengebied en zo de hoogwaterveiligheid en de waterkwaliteit op orde gebracht. Op dit moment is Rijkwaterstaat bezig met de voorbereiding van het beheer en onderhoud van alle uiterwaarden rond de grote rivieren. Het onderhoudsproject wordt aanbesteed in drie percelen langs de Maas, de Waal, de Neder-Rijn en de Lek en de IJssel. Per perceel zoekt RWS een opdrachtnemer, die bestaat uit een combinatie van bedrijven, die als gelijkwaardige partner van RWS deelnemen aan een projectteam. Met als gezamenlijk doel: het realiseren van ‘veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen’. 

 

Op zoek naar een nieuwe samenwerkingsvorm met de markt

De omgeving waarin het onderhoud uitgevoerd moet worden, is zeer groot en complex. Om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is er een diversiteit aan expertises en lokale kennis nodig. Rijkswaterstaat wil intensief met de markt samenwerken, in een andere contractvorm dan het standaard prestatiecontract, waarbij met innovatieve en slimme ideeën het onderhoud zo goed en efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

 

Match Event is een hulpmiddel bij de vorming van coalities

Om de juiste partijen te kunnen vinden, en te stimuleren dat partijen coalities kunnen vormen voor aanbesteding, organiseert RWS voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, een Match Evenement. Project Match is een digitaal evenement waarbij diverse bedrijven, organisaties en marktpartijen (groot, klein, start-ups, lokaal, regionaal en landelijk) de kans krijgen elkaar te leren kennen en kansrijke samenwerkingen kunnen verkennen. Het evenement vindt online plaats op 4 februari 2021 van 09:00 – 13:00 uur. 

 

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?