menu
Van Doorn
Groen
Ecolab

Bedrijventerrein Grote Polder

15-03-2023 Grote Polder is een bedrijventerrein met ambities. Het terrein met daarop zo’n 100 bedrijven ligt in Zoeterwoude tussen de A4, de Hoge Rijndijk, het Heinekenterrein en de N11. Grote Polder ontwikkelt zich in rap tempo tot een klimaatbestendig bedrijventerrein, zonder afbreuk te doen aan het ondernemerschap. Onze dochteronderneming ParkTrust beheert dit (letterlijk en figuurlijk) bloeiende terrein.
 

Samen groene ambities waarmaken


In februari 2023 ondertekenden het ondernemersbestuur van Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude het convenant ‘Kompas Grote Polder 2040’. Hierin staan de ambities op het gebied van ruimte, energietransitie, duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Het is een kroon op de samenwerking die is opgebouwd. Het convenant is een eerste stap in de richting van een duurzame toekomst voor het bedrijventerrein Grote Polder. Gebaseerd op dit plan gaat een parkmanager van ParkTrust, samen met de gemeente Zoeterwoude, betrokken ondernemers en de naastgelegen gebieden aan de slag. Alleen door samen te werken kunnen we de (klimaat)uitdagingen van de toekomst aan.


Beter bereikbaar en klimaatbestendig


In het ontwikkelde inrichtingsplan is rekening gehouden met projecten die al door duurzame netwerkorganisatie Groene Cirkels en ‘buurman’ Heineken waren gestart. Door in te zetten op biodiversiteit kan Grote Polder bijvoorbeeld aansluiten bij het bijenlandschap van Groene Cirkels. Dankzij de gezamenlijke inspanning van deze groepen wordt een betere en duurzame bereikbaarheid van het bedrijventerrein gerealiseerd. 

 

Ook geïnteresseerd in vergroening van uw bedrijventerrein? 


Bekijk de mogelijkheden op ParkTrust of neem contact op voor meer informatie over verbetering van bedrijventerreinen. 

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?