menu
Van Doorn
Groen

Groenonderhoud Merenwijk en Sportcomplexen Leiden

28 januari 2019 - Signa Terra gaat in 2019 het onkruid bestrijden op verhardingen in de Merenwijk en de Sportcomplexen in Leiden. De start van de werkzaamheden is weersafhankelijk. Naar verwachting start Signa Terra in februari 2019. De werkzaamheden lopen door tot en met november 2019.

Aanpak
Signa Terra werkt afwisselend met hete lucht, infra rood, stoom en heet water. Door consequent verschillende beheermethodes toe te passen en deze af te stemmen op de groeicurve van onkruidgewassen, vindt er een uitputtingsslag plaats en verlaagt uiteindelijk de onkruiddruk.

Werkplanning afgestemd op de situatie
De uitvoerder schouwt de wijk wekelijks, maar ook postbezorgers kunnen meldingen doen. Al deze waarnemingen worden genoteerd in een groenbeheerssysteem. Op basis daarvan wordt de werkplanning gemaakt. Representatieve openbare ruimten en winkelcentra, zoals De Kopermolen, krijgen bij het onderhoud extra aandacht. Probleemgebieden waar extra ingrepen nodig zijn, worden nauwlettend in de gaten gehouden, opdat er op tijd ingegrepen kan worden.

Voorkomen van hinder
In winkelgebieden vinden zoveel mogelijk op de maandagmorgen de onderhoudswerkzaamheden plaats, omdat de parkeerdruk dan het laagst is. Op hoofdwegen werkt Signa Terra buiten de spits en met rijdende afzettingen, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Op de sportcomplexen wordt vooral gewerkt als er niet gesport wordt.

Vragen of opmerkingen?
De voormannen die de onderhoudsploegen leiden, zijn dagelijks aanspreekpunt voor de werkzaamheden in de wijk. Wie klachten heeft of iets wil melden kan dit melden via deze link > .De medewerkers van Signa Terra zijn aan hun kleding herkenbaar en op de werkbussen staat het logo en het adres van hun website https://signaterra.nl/.

Meer informatie
Elke maand informeert Signa Terra de wijkbewoners over de geplande werkzaamheden op de Facebookpagina’s: Onkruidbestrijding op verhardingen Merenwijk en Onkruidbestrijding op verhardingen Sportcomplexen.

Dit delen:

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?