menu
Van Doorn
Infra

Het nieuwe hart van Hellevoetsluis

11 april 2019 - Het Cultuurplein wordt dé nieuwe groene ontmoetingsplaats van Hellevoetsluis, waarin het maritieme verleden van de vestingstad een prominente plaats krijgt. Alle specialismen van de vakmannen van Van Doorn zijn ingezet voor de cultuurtechnische aanleg van het plein. Met de nieuwe inrichting krijgt het gebied rond het Cultuurhuis, de Kerk en Affuitenloods een totaal nieuwe uitstraling. Op 12 april wordt het project Cultuurplein Hellevoetsluis in zijn geheel opgeleverd.

Van Doorn is vanaf het begin van de voorbereidingen betrokken bij het overleg tussen de opdrachtgever (gemeente Hellevoetsluis) en ontwerper (Copijn). In dit zogenaamde bouwteam werkten alle partijen samen en werd de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp getoetst.

Shared Space concept
Bij de nieuwe inrichting wordt het zwarte plein omgevormd tot een zogenaamd ‘shared space’. Bij het ‘shared space’-concept is de auto te gast op het plein. Dit stelt onder andere hogere eisen aan de fundering dan vooraf was ingeschat. Ook zwaarder verkeer rijdt immers over het plein en niet alleen over de weg. En niet alles kon worden voorzien: zo bleken kabels en leidingen hoger te liggen dan verwacht en bevatte de ondergrond klei, puin en boomstobben. Uitvoerder Mark Zuurmond leidt dit allemaal in goede banen: “Komen we dit soort situaties tegen, dan hebben we alternatieven achter de hand, zodat de opleverdatum niet in gevaar komt.”

Vakmanschap
In het ontwerp worden onderdelen van het oude plein hergebruikt. Verder bevat de nieuwe inrichting een variatie aan elementen: opsluitingen van natuursteen, gebakken materialen, een corten stalen trap en grondkeringen. Ook duurzame elementen krijgen een plaats: een Ecotap fietsoplaadpunt en een Join The Pipe watertappunt. De Vestingkerk krijgt met het nieuwe straatwerk het aanzicht dat het verdient. Een andere blikvanger is het waterelement waarin het water in de letters ‘Buitendijks’ opborrelt, een verwijzing naar de unieke ligging van de vesting. Het unieke verlichtingsplan en de hoogwaardige groeninrichting maken het geheel helemaal af. Het resultaat: een vriendelijke leefomgeving met veel groen, waarbij de omliggende gebouwen zoals de Rooms Katholieke kerk, Pastorie en Affluitenloods beter tot hun recht zullen komen.

Werk in uitvoering
Met de buitendijkse ligging in de historische binnenstad en de vele gebruiksfuncties – wonen, werken, horeca en cultuur – neemt het Cultuurplein een belangrijke plaats in Hellevoetsluis in waar veel mensen gebruik van maken. Samen met Dover is een verkeersplan gemaakt, waarbij met de nodige creativiteit zo min mogelijk overlast voor de gebruikers ontstaat.

Al met al een staaltje vakwerk van alle samenwerkende partijen: Copijn (ontwerp), Van Doorn Geldermalsen (Civiele inrichting), IPV Delft en Wetec B.V. (Verlichting), Rots Maatwerk (Waterelement) en Verhey Integrale Groenzorg (aanplant).

Het nieuwe hart van Hellevoetsluis

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?