menu
Van Doorn

12 november 2018 - Wegbeheerders Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland willen het aantal aanrijdingen met de kerkuilen omlaag brengen en hebben aan Via Optimum gevraagd om als proef speciale zitpalen langs de provinciale weg N242 en rijksweg A7 te plaatsen in de kop van in Noord-Holland. 

Vanaf drie meter hoge zitpalen met een T-constructie jagen kerkuilen straks veiliger op een prooi, uit de buurt van het wegverkeer. Door de zitpalen hebben de uilen een hogere ‘starthoogte’  dan als ze op een hectometerpaaltje zitten. Daarnaast zitten de kerkuilen verder weg van de rijbaan af en worden ze niet meegezogen door het verkeer. De palen worden op plekken geplaatst waarvan vaststaat dat daar kerkuilen voorkomen en aanrijdingen met de dieren zijn geweest.

De onderhoudsaannemer Via Optimum, een samenwerkingsverband tussen Van Doorn Geldermalsen en Dura Vermeer, start na de tweede maaironde, begin november 2018, met het plaatsen van rollers op de hectometerbordjes.  De aanneemcombinatie heeft toegezegd de rollers ook te zullen onderhouden en bij schade te vervangen.

Verkeer is een belangrijke doodsoorzaak voor de kerkuil. Deze uilensoort ziet de wegberm als onderdeel van het jachtterrein en gebruikt het hectometerpaaltje als uitkijkpost of rustplaats. Door het schemerige tijdstip waarop de kerkuil het liefst vliegt en de lage vliegroute wordt de uil vaak niet opgemerkt. Hierdoor is de kans op een aanrijding groot. Op de hectometerpaaltjes wordt een roller op bevestigd zodat deze ongeschikt worden om op te zitten.

In deze proef werken de wegbeheerders Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland samen met de onderzoekers, lokale Kerkuilengroep, en de aannemerscombinaties Via Optimum en Waaksaam. Het gedrag van de kerkuilen op deze zitpalen wordt gemonitord en onderzocht door Jasja Dekker (ecoloog) in samenwerking met de kerkuilenwerkgroep. Dekker en de werkgroep onderzoeken vooral het effect van de proefmaatregel op de populatie kerkuilen. De resultaten worden in 2020 verwacht.

Kerkuilen waren vijfentwintig jaar geleden bijna uit Nederland verdwenen. Vrijwilligers en boeren plaatsten op veel plaatsen nestkasten. De laatste tijd gaat het dan ook veel beter met de kerkuil. In Noord-Holland broeden inmiddels op 170 plaatsen kerkuilen. Door het ringen van de kerkuilen is ook informatie verzameld. Met deze pilot hopen we meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van rollers en zitpalen als maatregel om de kerkuilensterfte terug te dringen.

De pilot is volop in het nieuws:

Proef voor Kerkuilen

foto: Jasja Dekker

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?