menu
Van Doorn
Infra

Reiniging dobberpalen Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal

26 augustus 2016 - Van Doorn Geldermalsen is in augustus gestart met het schoonmaken van alle dobberpalen (drijvende remmingen) van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. De dobberpalen zijn een onderdeel van een drijvende aanmeervoorziening voor schepen die moeten wachten om door de sluizen te kunnen of die willen overnachten. De werkzaamheden vinden plaats van medio augustus tot eind september 2016.

Door onderand ere oplopende bodemhoogte komt er baggerslib in de palen met als gevolg dat bij extreem laag water, of zoals in het geval van de Prinses Beatrixsluis eb en vloed, de dobberpalen niet verder kunnen zakken en de drijvende afmeervoorziening beschadigd raakt. In totaal moeten er 45 dobberpalen worden gereinigd.

Van Doorn heeft een aantal jaren geleden een reinigingsmethodiek voor dobberpalen ontwikkeld. Door middel van air-liftingstechnieken wordt de baggerspecie uit de palen gehaald. Het slib wordt opgevangen in een kraanschip en afgevoerd naar een baggerdepot. Deze methode is verder door ontwikkeld en is dusdanig beproefd dat de palen nu iedere 5 jaar schoongemaakt worden volgens deze techniek. Veiligheid en beschikbaarheid van de sluizen is van cruciaal belang.

Na deze reinigingsronde zal er grootonderhoud gepleegd worden. Door water cavitatie is er op delen van de palen putcorrosie ontstaan wat ook de dobberwerking in gevaar doet komen. Vanaf september zullen de palen hersteld worden. E.e.a. is dan afgerond begin 2017.

De werkzaamheden vallen binnen het contract dat Van Doorn met RWS heeft voor het vaste onderhoud, een deel van het variabele onderhoud en het op orde brengen en houden van het gegevensbeheer van het Amsterdam Rijnkanaal en Merdewedekanaal (PPU Nat).

 

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?