menu
Van Doorn
Infra
Groen

Vergroening Minervalaan Leiden

20 november 2020 - Minder steen en meer groen. Dat is de ambitie van de gemeente Leiden. In het kader van de Groene Kansen Kaart worden in Leiden diverse locaties vergroend. Zo ook de Minervalaan.

De oude situatie op de Minervalaan bestond uit voetpaden met betonklinkers. Om meer vergroening te realiseren, verwijderden we de voetpaden en werden 23 parkeerplaatsen opgebroken. De stenen vervingen we door een waterdoorlatende halfverharding (Stabilizer). De oude berm pakten we ook aan. Deze maakten we geschikt voor en zaaiden we in met een kruidenmengsel.

Wat hebben we gedaan?

 • Aanbrengen van boombescherming (stamommanteling).
 • Kort afmaaien van de oude berm.
 • Frezen van de oude berm inclusief het frezen van het talud.
 • Het opbreken van betonklinkers uit de voetpaden en parkeerplaatsen.
 • Ontgraven van het cunet waarna het vrijgekomen zand verwerkt en doorgespit is in de oude berm.
 • Verplaatsen van de trottoirbanden.
 • Verplaatsen van drie lichtmasten.
 • Aanbrengen van nieuwe trottoirkolken.
 • Leveren en aanbrengen van menggranulaat.
 • Leveren en aanbrengen van lava.
 • Leveren en aanbrengen van Stabilizer.
 • Inzaaien van het talud en vlakke delen met kruidenmengsel.
Minervalaan Leiden

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?