menu
Van Doorn
Groen

Verwerken van maaisel met Bokashi

3 april 2020 - Voor de Provincie Gelderland - regio Stedendriehoek - verzorgt Van Doorn het integraal onderhoud op verhardingen, wegmeubilair en bermen, waaronder het maaiwerk. In 2019 zijn wij gestart met het verwerken van het maaisel uit bermen en watergangen volgens de Bokashi methode. Eind maart werden de eerste resultaten van deze nieuwe verwerkingsmethode zichtbaar.

Tijdens de tweede maaironde in 2019 verwerkten wij een groot deel van het maaisel uit bermen en watergangen volgens de Bokashi methode. Op het terrein bij loonwerkers in het projectgebied maakten wij twee ‘kuilen’. In iedere kuil stortten wij ruim 300 ton maaisel met kalk en enzymen. Het inkuilen gebeurde in oktober en november 2019. Op 25 maart openden wij de eerste kuil en kon het materiaal op het land verwerkt worden.

Van Doorn is tevreden over de resultaten. Wat de resultaten van komend seizoen zullen zijn, moet nog blijken. De resultaten tot nu toe zijn dermate positief dat Van Doorn op meerdere plekken in de Provincie Gelderland deze verwerkingsmethode van maaisel wil toepassen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om op andere projecten ook de bokashiomethode toe te passen.

 

Bokashi

Wat is Bokashi?

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Met de Bokashi methode wordt groenmateriaal gefermenteerd tot een groenbemester. In het geval van Van Doorn gaat het hier om gras- en slootmaaisel. Het fermentatieproces gebeurt door kalk en enzymen toe te voegen aan het maaisel. Dit mengsel wordt vervolgens ingekuild voor een periode van 3 tot 5 maanden, waarna het als organische stof in de landbouw gebruikt kan worden. Zo draagt het Bokashi materiaal bij aan een gezondere landbouw.

Het is onze uitdaging om het aantal stoorstoffen in het maaisel te verminderen. Stoorstoffen zijn bijvoorbeeld zwerfvuil. Daarnaast is het belangrijk om boeren enthousiast te maken voor de verwerking van bermmaaisel via de Bokashi methode. 

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?