menu
Van Doorn
Meldpunt

Verwijderen olie van oppervlaktewater

1 februari 2023 - Wie op donderdag 5 januari langs de Oudegracht in Utrecht liep, kon daar een laagje dieselolie op het water zien drijven. Het vervuilde stuk was ongeveer zo’n 400 meter groot. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden schakelde onze dochteronderneming IMS in om deze vervuiling op te ruimen. De locatie was midden in het centrum van Utrecht, daardoor was het voor onze medewerkers een uitdaging om de plek met groot specialistisch materieel te bereiken. Ook de vervuilde stukken waren soms lastig bereikbaar. Desondanks slaagden we erin om de vervuiling te verwijderen. 

Om te voorkomen dat de olie verder werd verspreid, plaatsten wij schermen in de gracht. Daarna konden we aan de slag om de olie van het water af te zuigen met onze vacuümwagen/kolkenzuiger. De meeste olie hebben we dezelfde dag nog van het water gehaald. In verband met het zicht en het geluidsoverlast voor omwonenden, hebben we het restant de volgende ochtend verwijderd. De olie is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bij lekkages van vloeistoffen als dieselolie is er direct actie nodig om te voorkomen dat planten en dieren schade ondervinden en het water vervuild raakt. Onze dochteronderneming heeft specialistische kennis en al vele jaren ervaring met het opruimen van uiteenlopende verontreinigingen. Bij elk incident zorgen zij voor een snelle een adequate inzet van vakkundig personeel en modern materieel. 

Samen houden we onze buitenruimte schoon en veilig!

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?