menu
Van Doorn

22 december 2021 - Eind 2021 heeft Van Doorn op vijf plaatsen rondom Diemerscheg ruigte geklepeld en bosschages afgezet of verwijderd. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd ter voorbereiding op het nieuwe bestek (grondwerk) dat wordt aanbesteed. 

 

Het doel van de werkzaamheden was om vooruitlopend op het nieuwe bestek ervoor te zorgen dat het grondwerk door kan gaan. Door het klepelen en het afzetten van bosschages wordt voorkomen dat van het voorjaar fauna nestelt in dit gebied. In de directe omgeving van dit gebied is er voldoende ruimte voor de fauna om te nestelen of te verblijven. 

 

De werkzaamheden

Het grondwerk betreft vooral afgravingen van de huidige maaivelden, zodat er plas-dras gebieden ontstaan. Dit is ter compensatie van de aanleg van de A1/A9.


 
Op de locatie Bethlem werd ruim 20.000 m² boomopschot afgezet door middel van een kraan met een knipper. In totaal werd er 200 ton aan houtsnippers afgevoerd en is ruim 3.000 m² vegetatie boven het water geklepeld bij de watergangen. Vanwege de natte ondergrond hebben we, om het terrein te kunnen bereiken, 1.800 m² extra ruigte moeten klepelen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door onze onderaannemer Van Muyden uit Lexmond.

 

Op de overige vier locaties klepelden we ruim 13.500 m² vegetatie bij (toekomstige) watergangen en werd ruim 125 m² boomopschot verwijderd. Hiervoor werkten we samen met COW cultuurtechniek [link naar www.cowcultuurtechniek.nl] uit Driemond. Na het klepelen van de ruigte en het boomopschot mocht er niet méér dan een laagdikte van 5 centimeter restmateriaal overblijven. Dit om te voorkomen dat fauna in het restmateriaal gaat verblijven. 

 

Alle werkzaamheden werden uitgevoerd onder het toeziend oog van onze eigen ecologisch specialisten. De werkzaamheden zijn medio december afgerond. 

 

Over De Diemerscheg


Natuurgebied De Diemerscheg ligt ten noorden van de A1. Deze groene zone loopt door de wijken van Amsterdam-Oost naar Diemen, Weesp en Muiden. Het gebied wordt doorsneden door snelwegen, spoorlijnen en kanalen. De in dit bericht vermelde werkzaamheden werden uitgevoerd in de omgeving Diemen rondom A1/A9. 
 

Werkzaamheden Diemerscheg

Werken bij Van Doorn

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij je inzetten om de buitenruimte van morgen te realiseren?