menu
Van Doorn

MVO

Zorg voor de buitenruimte. Daar verdienen wij al ruim vijftig jaar ons brood mee. Zorgvuldig met onze werk- en leefomgeving omgaan is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij zien duurzaamheid als een proces met certificering als stevige basis.

In 2012 heeft Van Doorn de eerste stappen naar een meetbaar duurzaam bedrijfsbeleid gezet door zich te certificeren op niveau 5 van de CO2 prestatieladder en voor het milieuzorgsysteem ISO 14001. Hiermee dwingen wij onszelf om de milieubelasting van onze activiteiten in de gaten te houden en eventuele nadelige effecten tegen te gaan.

In dit proces gaan we uit van haalbare doelen en hanteren we een pragmatische aanpak. Dit heeft ons tot het huidige, hoogst haalbare, niveau op de CO2 prestatieladder gebracht. Volgens de beoordeling van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) verminderen wij voldoende CO2 uitstoot binnen de eigen organisatie en op onze projecten. Maar we staan niet stil. Wij willen onszelf continu verbeteren en proberen ook een positieve invloed uit te oefenen binnen de keten en de sector.

Naast winst op het gebied van duurzaamheid levert de hoge positie op de CO2 ladder ook financiƫle winst op. Vanwege onze hoge positie op de ladder kunnen wij rekenen op een fictieve korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Dit maakt ons goedkoper voor opdrachtgevers en daarmee aantrekkelijker om in te schakelen. Een win-win situatie dus.

Veiligheid en veilig werken staan bij ons hoog op de agenda. Het faciliteren van een goede en veilige werkplek met gekeurd materieel voor onze medewerkers heeft continu onze aandacht. Net als goede voorlichting op het gebied van veilig werken en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers.

Sinds 2020 werken wij met de VeiligWerk app. Hiermee kunnen onze medewerkers snel en eenvoudig veiligheidsissues, (bijna) ongevallen of verbeterideeƫn melden. Bovendien zijn wij sinds eind 2020 gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidscultuurladder.

Lees hier ons MVO-beleid >

 

MVO-rapportages: